माझा ब्लॉग, माझे विचार!

सून माझी लेक…..

एके दिवशी अवचित आली
चिमणा चिमणी माझ्या दारी,
बिलगून बैसली,कुशीत शिरली
ती चिवचिवाट करत चिमणी।

अचंबित मी, अवाक झाले
क्षणभर नेत्र ही ओलावले,
सुखद,अलवार प्रेमपाशात
तिज मी जखडून ठेवीयले।

त्या पित्याच्या काळजातील कळ
या पित्याच्या काळजात उमटली,
जेंव्हा परके धन बाबा म्हणत बिलगली
अन अलवार ही चिमणी ही सुखावली।

अहो तुमची लेक आमची झाली
तरी तिज परके धन म्हणू नका
ती तुमचीच आहे,तुमचीच रहाणार
फक्त आम्ही तिला आमची ही करणार।

ग्वाही देतो व्याही,तुमचे ही आम्ही व्याही
अंतर नाही मनात आपुल्या, गाव दूर जरी।
तुम्ही दिली लेक आम्हांस ,रिते न पडाल
झोळी ही दोघांची ही भरली,निश्चिंत रहाल।

पल्लवी उमेश
24.1.19

Advertisements

Comments on: "सून माझी लेक…….." (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: