Posted in हायकू

हायकू

श्रावणसरी (हायकू कविता रचना….एक प्रयत्न)

श्रावणसरी
हरियाली धरित्री
मन प्रसन्न

श्रावणसरी
व्रतवैकल्य मास
मांगल्यदायी

श्रावणसरी
सण श्रावणमास
माहेर ओढ

श्रावणसरी
बहीण येती घरा
रक्षाबंधन

श्रावणसरी
जिवतीचे पूजन
संतती आयु

श्रावणसरी
महादेव पूजन
धार्मिकतेचा

श्रावणसरी
दर्या पूजन करी
कोळी बांधव

श्रावणसरी
मन प्रसन्न चित्त
निसर्गरम्य

पल्लवी उमेश

1/8/22

Author:

मी पल्लवी ...मला लिहिण्याची खुप आवड..पण मी स्वत:च्या आनंदासाठी लिहिते..कुणी छान म्हणावे , कुणाला आवडावे म्हणुन लिहिण्या पेक्षा मला किती आवडते, आवडले याचा विचार मी प्रथम करते.मी कथा, कविता..लेख इ. च्या माध्यमातुन आपल्या समोर येत आहे.मला सतत आनंदी राहायला आवडते...

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s